Tuyển dụng nhân sự

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ATC TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ SAU:

I. Kỹ sư

 • Số lượng: 1
 • Sử dụng thành thạo AUTO CAD
 • Lập dự toán – bóc tách khối lượng
 • Có kinh nghiệm làm hồ sơ thanh quyết toán công trình
 • Thành thạo tin học văn phòng
  Chế độ đãi ngộ:
 • Mức lương khởi điểm : 8.000.000 đồng/tháng
 • Bao ăn ở
 • Phụ cấp công trường đầy đủ.
 • Đóng BHXH 50%

II. Thợ hàn

 • Số lượng: 2
  Chế độ đãi ngộ:
 • Mức lương 280.000 đồng/ ngày
 • Bao ăn ở
 • Phục cấp công trường đầy đủ.
 • Đóng BHXH 50%

 

Liên hệ: Anh Dũng – 0964.565.468
Thông tin chi tiết qua: Website: atcsteel.vn