Nhân sự

VĂN HÓA ATC STEEL

  • Khả năng lãnh đạo và sự thận trọngChúng tôi nuôi dưỡng tài năng và khả năng lãnh đạo để có được những giải pháp kinh doanh hiệu quả đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng và mở rộng thị trường. Chúng tôi thực hiện điều này thông qua việc sử dụng tối ưu các quỹ, nguồn lực, nguyên vật liệu và công nghệ. Chúng tôi đề cao sự thận trọng và tính hiệu quả về chi phí trong văn hóa lãnh đạo để đem lại lợi ích cho khách hàng.
  • Đổi mới và sáng tạoChúng tôi coi trọng sự đổi mới. Chúng tôi học hỏi từ kinh nghiệm của bản thân và từ thực tiễn trên thế giới và sáng tạo để có được những giải pháp tốt nhất mang tính khu vực thúc đẩy sự tiến bộ trên thế giới. Chúng tôi sáng tạo dựa trên sự đổi mới và mong muốn phát triển kinh doanh.
  • Đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của khách hàngChúng tôi thấu hiểu và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi luôn phấn đấu để làm hài lòng khách hàng bằng chất lượng và dịch vụ hòan hảo. Chúng tôi lắng nghe và cố gắng hết mình để làm hài lòng khách hàng.
  • Trung thành và đoàn kết Chúng tôi tin tưởng rằng thiện chí và uy tín chính là cốt lõi của họat động kinh doanh. Chúng tôi giữ vững phẩm chất Trung thực, Đoàn kết, Chuyên nghiệp và đạo đức kinh doanh. Chúng tôi luôn đề cao sự thận trọng và tính bình đẳng trong quan hệ với các cổ đông.

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

1 Đặng Anh Dũng Ks. Cơ khí 10 năm Tổng Giám đốc
2 Đặng Anh Hùng Ks thiết kế nội thất 8 năm Giám đốc điều hành
3 Phan Quang Ks thiết kế nội thất 8 năm Giám đốc Kinh doanh
4 Nguyễn Văn Sơn Kỹ sư xây dựng 10 năm Phụ trách xây dựng
5 Nguyễn Đình Trung Kiến trúc sư 5 năm TP. Kỹ thuật
6 Nguyễn Thị Thanh CN kinh tế 6 năm Phụ trách kế toán
7 Nguyễn Sỹ Tuyến Thợ 7/7 20 năm Đội trưởng KCT
8 Lê Tuấn Kiến trúc sư 7 năm Phụ trách thiết kế
9 Đặng Hiến Thợ 7/7 20 năm Đội trưởng xây dựng