Thi công thiết bị phi tiêu chuẩn nhà máy chế biến bột đã trắng Công ty Tân Long Nam Cấm.

Thi công thiết bị phi tiêu chuẩn nhà máy chế biến bột đã trắng Công ty Tân Long Nam Cấm.

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Commercial,Industrial
  • 14.357 m2
  •  Vietnam