Dự án Trường Tiểu học tri lễ 4 – Quế Phong Nghệ An

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Commercial,Industrial
  • 14.357 m2
  •  Vietnam