Vincom – Greenbay Hà Nội

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Commercial,Industrial
  • 14.357 m2
  •  Vietnam