Sản Xuất

CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ MÁY MÓC THIẾT BỊ

ATC Steel (ATC) vận hành 1 nhà máy sản xuất tại Nghệ An, chuyên sản xuất Nhà thép tiền chế, Thép kết cấu và các cấu kiện khác.

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

ATC Steel  thực hiện theo chương trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt ở mỗi giai đoạn trong quá trình sản xuất của mình. Công ty có một Phòng Quản lý Chất lượng nội bộ, phối  hợp với các bộ phận khác để đảm bảo rằng:

 • Nguyên liệu thô, vật tư, và hàng lưu kho được nhận theo tiêu chuẩn chất lượng quy định.
 • Tất cả các sản phẩm được sản xuất theo quy trình được phê duyệt để đáp ứng Tiêu chuẩn chất lượng yêu cầu.
 • Thành phẩm được bảo quản và vận chuyển ở điều kiện an toàn và đảm bảo.

 

ATC Steel  không ngừng nỗ lực để cải thiện sản phẩm và quy trình thông qua việc giám sát thống kê những trường hợp không đạt yêu cầu trong quá trình sản xuất nội bộ và những khiếu nại của khách hàng. Một đội ngũ Chuyên viên kiểm định chất lượng có trình độ và được đào tạo bài bản.

Quy trình kiểm định được xác định và khảo chứng nghiêm ngặt theo Bản Kế Hoạch chất lượng, dựa trên khuyến nghị của ISO 9001(2008). Hồ sơ kiểm định được lưu trữ hai năm để theo dõi và có thể là lâu hơn nếu có yêu cầu cụ thể trong hợp đồng.

ATC Steel  đã trang bị cơ sở vật chất hiện đại để kiểm định sản phẩm về Độ cứng, Siêu âm, (UT), Kiểm tra Hạt từ tính (MPT), Kiểm tra Mức thấm chất lỏng (PT). Kiểm tra Cơ học, Hóa học và X-quang được thỏa thuận thêm theo một số cơ quan kiểm tra quốc tế đặt tại địa phương như IBST, QUATEST 1&3, SGS, và APAVE v.v. Các chuyên viên kiểm định chất lượng của ATC Steel là những người có trình độ và được đào tạo bài bản theo yêu cầu của Hiệp hội Thử nghiệm Không phá hủy Mỹ Mức II, III. Tất cả các thợ hàn tại ATC Steel có đủ trình độ để thực hiện theo quy trình hàn được duyệt theo Quy chuẩn của Hiệp hội Hàn Mỹ AWS D1.1 (2008).

Phòng Quản lý Chất lượng cũng tiến hành kiểm tra định kỳ, theo các yêu cầu ISO 9001 về:

 1. Kiểm tra vật liệu đầu vào
 2. Kiểm tra kích thước
 3. Kiểm tra hàn
 4. Thử nghiệm siêu âm
 5. Thử nghiệm hạt từ tính
 6. Thử nghiệm thấm chất lỏng
 7. Kiểm tra chuẩn bị bề mặt
 8. Kiểm tra sơn
 9. Kiểm tra hoàn thiện