ATCSTEEL đã thi công và bàn giao các hạng mục bể bơi, lan can hoa văn, mái sảnh, mái ram dốc dự án The Manor Crown Huế ngày 30.6.2020